داتکو وارد کننده و تامین انواع کارت پرینتر های فارگو و دستگاه چاپ و صدور کارت PVC.