دستگاه صدور کارت یا چاپ کارت PVC
 وارد کننده وتوزیع کننده کارت پرینتر های فارگو و ریبون فارگو.
فروشگاه مرکزی
برای اطلاعات بیشتر برای قیمت محصولات فارگو.  چاپگر پرینتر و دستگاه چاپ کارت  به سایت فروشگاه مراجعه نمایید.