برای اطلاع از شیوه تنطیم اساسنامه ثبت شرکت جدید یا چگونگی آن به سایت ثبت شرکت مراجعه نمایید یا با کارشناسان و وکلا ما تماس بگیری. مدارک نمونه اساسنامه ثبت شرکت و صورت جلسات.