اسپیسر در فارسی به معنای فاصله نگهدار یا فاصله گذارمی باشد که معمولا فضای بین میلگرد و قالب را یک اسپیسر ایجاد می کند.

مشکلات معمول در بتن ریزی و سازه های تاثیر عوامل و عناصر مخرب در اطراف بتن و میلگرد می باشد . مواد مخرب با نفوذ به درون بتن و تماس با میلگرد موجب سرعت بخشیدن به خوردگی میلگردها میشود  و از عمر مفید سازه بکاهند . اسپیسر بتن که معمولا پلاستیکی میباشد از تخریب بتن جلوگیری میکند.


برای خرید اسپیسر از این لینک استفاده نمایید.