تصفیه فاضلاب

در تصفیه فاضلاب MBBR از آکنه استفاده می شود این آکنه ها در تصفیه فاضلاب در مخزن هوادهی شناور می باشند. در سیستم تصفیه فاضلاب با  آکنه یک لایه میکروبی بر روی آکنه های رشد میکند  و با این روش توده بیولوژیکی شناور در فاضلاب که تجزیه کننده مواد آلی  را انجام میدهد را بهبود  می دهند.


تصفیه فاضلاب