اسپیسر
  • اسپیسر میلگرد
  • اسپیسر پلاستیکی
  • اسپیسر تیرچه
  • فاصله گذار
  • اسپیسر بتن
  • لقمه بتن