محققان دانشگاهی در اسپانیا  بتن جدیدی کشف کردند اینبتن  یک ملات جدید است که با ترکیب سیمان ˈپورتلندˈ و خاکستر باقیمانده جلبک های دریای مدیترانه موسوم به ˈپوسیدانیای اقیانوسیˈ که نوعی چمن دریایی است، ساخته می شود.